امروز 06 مرداد 1394
انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ، با تشكيل آن طبق قانون موافقت مي نمايد . لذا با توجه به افزايش فزاينده تعداد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در كشور و نيازهاي خاص هر استان ، تعدادي از دفاتر هر استان جهت ضرورت و هم فكري و هم انديشي و رسيدگي به مشكلات و نيز احقاق حقوق صنفي خود مبادرت به تاسيس انجمن صنفي در هر استان را نمودند و در اين راستا انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان گیلان همچون انجمن هاي استان هاي ديگر با حضور نماينده محترم وزارت كار در تاريخ 78/12/11 تشكيل و پس از تصويب اساسنامه ، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفت .

پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره فعاليت انجمن قانونا شروع گرديد و اعضاء هيئت مديره با تلاش و سعي بر هموار نمودن مسير با حضور در سازمان هاي ذيربط در خصوص تصميم گيري هاي مرتبط با بخش خصوصي مشاركت خود را آغاز نمودند و در پيگيريها و جلسات متعدد به اهداف خوبي نيز نائل گرديدند كه موضوعات انجام شده در سايت خبرنامه و سايت بخشنامه هاي انجمن به صورت جامع در دسترس همكاران مي باشد .


دفاتر عضو جدید
  نام : آژانس مدیا
  شماره تلفن :7761312
 آدرس : رشت گلسار گلباغ نماز جنب امور مشترکین
  نام : آژانس اشکوری
  شماره تلفن :3224441
 آدرس : رشت خ حافظ جنب زورخانه پوریای ولی
  نام : آژانس جام جم
  شماره تلفن :2230950
 آدرس : رشت خ امام خمینی ساختمان زیبا روبروی کفش ملی
  نام : آژانس چاووش
  شماره تلفن :2243600
 آدرس : رشت سبزه میدان ساختمان سبز طبقه اول
  نام : آژانس گیل گشت تورنگ
  شماره تلفن :7755600
 آدرس : رشت فرودگاه سردارجنگل طبقه دوم